ul. Solna 9 22-400 Zamość
+48 667 279 667
info@hostelstarowka.pl
Rezerwuj teraz
Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Daniłoś oraz Mateusz Walencik działający pod firmą Hostel Królewska Tomasz Daniłoś oraz Mateusz Walencik s.c.
 2. Dane kontaktowe Administratora: Hostel Królewska Tomasz Daniłoś oraz Mateusz Walencik s.c., ul. Poznańska 61, 20-731 Lublin. Kontakt: info@folkhostel.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy, określenia osób uprawnionych do reprezentacji oraz kontaktu związanego z realizacja umowy oraz na podstawie Art.6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z realizacją umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
  1. Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  2. Obsługa IT
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach działalności gospodarczej).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy