ul. Solna 9 22-400 Zamość
+48 667 279 667
info@hostelstarowka.pl
Rezerwuj teraz
RODO

Klauzula informacyjna dla Użytkowników Strony

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Daniłoś oraz Mateusz Walencik działający pod firmą Hostel Królewska Tomasz Daniłoś oraz Mateusz Walencik s.c.
  2. Dane kontaktowe Administratora: Hostel Królewska Tomasz Daniłoś oraz Mateusz Walencik s.c., ul. Poznańska 61, 20-731 Lublin. Kontakt: info@folkhostel.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz poprawy jakości przeglądania, oceny wykorzystania strony i ulepszenia witryny – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody użytkownika) oraz art.6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interes administratora.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą aż do odwołania zgody / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania).
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klauzula informacyjna dla kontrahentów