ul. Solna 9 22-400 Zamość
+48 667 279 667
info@hostelstarowka.pl
Rezerwuj teraz
Klauzula informacyjna do komunikacji przez formularz kontaktowy/ media społecznościowe / komunikacji e-mailowej

Klauzula informacyjna do komunikacji przez formularz kontaktowy/ media społecznościowe / komunikacji e-mailowej

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Daniłoś oraz Mateusz Walencik działający pod firmą Hostel Królewska Tomasz Daniłoś oraz Mateusz Walencik s.c.
 2. Dane kontaktowe Administratora: Hostel Królewska Tomasz Daniłoś oraz Mateusz Walencik s.c., ul. Poznańska 61, 20-731 Lublin. Kontakt: info@folkhostel.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pośrednictwem strony internetowej Administratora/mediów społecznościowych/ adresu e-mail :
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody użytkownika;
  2. na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług hotelarskich;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  1. aż do odwołania zgody;
  2. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług hotelarskich – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających;
  3. w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora – dane przetwarzane są do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy